menu

Uiterlijk

De eerste Jaarboekjes tot en met 1912 laten een wisselend uiterlijk zien. Vanaf 1913 verschijnt het Jaarboekje in een vaste omslag. De in 1923 ontworpen band zou decennia lang het uiterlijk bepalen. In 2003 heeft het de Jaarboekje – editie 101 – een metamorfose ondergaan.

Bij de overgang naar uitgeverij W.L. & J. Brusse in 1913, kreeg de linnen band dankzij kunstenaar S.H. de Roos een ander aanzicht. Voor de derde reeks, in 1923, mocht De Roos opnieuw een band ontwerpen. Tot en met de honderdste editie is dit ontwerp voor de gebonden uitgave gehandhaafd. Iedere tien jaar veranderde de reeks van kleur. De ingenaaide editie kreeg na een periode van een groene kaderrand op de kaft in de jaren vijftig een standaard beige uiterlijk. Vanaf 1993 is de omslag grijs gelijk de kleur van de gebonden uitgave.

Het Jaarboekje 2003 overging een grondige gedaanteverwisseling. Het formaat veranderde. Niet de hoogte, maar de breedte nam toe, zodat er meer ruimte kwam voor illustraties. Er kwam een andere opmaak, wat frisser en aangepast aan de eenentwintigste eeuw. Een panoramafoto van Rotterdam siert nu de omslag.

Uitsluitend na invitatie van de archivaris, al geruime tijd zenden auteurs op eigen initiatief een bijdrage naar de hoofdredacteur.

Aan artikelen nimmer een gebrek. Ondanks meer dan honderd edities van het Rotterdamse Jaarboekje blijft er toch – om in de geest van Unger te blijven – nog veel te schrijven over de ……..
………… waar is de rest van de tekst?