logo

Doneren en schenken

Roterodamum ontvangt regelmatig donaties of schenkingen en dat wordt zeer op prijs gesteld. Sommige leden maken naast het lidmaatschapsgeld jaarlijks een extra bedrag over maar er zijn ook leden of geïnteresseerden die Roterodamum opnemen in hun testament.

ANBI

Historisch Genootschap Roterodamum heeft de culturele ANBI status waardoor het fiscaal aantrekkelijk kan zijn om te schenken. Dankzij de ANBI status hoeft Roterodamum over uw gift of erfenis dus geen belasting te betalen. De gift of erfenis kan in het geheel besteed worden aan de activiteiten van Roterodamum.

Doneren aan Roterodamum

Een groot deel van alle activiteiten van Roterodamum zijn gratis of tegen een beperkte vergoeding en voor iedereen toegankelijk. Donaties, periodieke schenkingen of legaten helpen Roterodamum om tegen zo laag mogelijke bijdragen al deze activiteiten te kunnen organiseren.

Vormen van schenken

Doneren kan op verschillende manieren. Onderstaande informatie kan u helpen te bepalen welke vorm het beste bij u past. We denken graag met u mee.

 • Eenmalige schenking: een eenmalige schenking is een eenmalige gift. U bepaalt de omvang. Een eenmalige gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als het totaal van uw giften in het betreffende jaar meer dan 1% van het verzamelinkomen (minimaal € 60) is. Er geldt een maximale aftrek van 10% van het verzamelinkomen voor al uw giften.
 • Periodieke schenking: een periodieke schenking is de schenking van een vast en gelijkmatig bedrag per jaar gedurende een periode van minimaal 5 jaar. Deze schenking is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U kunt kiezen of u de gift via een notaris wil vastleggen (tegen additionele kosten) of via een schriftelijke overeenkomst met Roterodamum.
 • Roterodamum opnemen in uw testament: dat kan op verschillende manieren:
  • Een legaat: een bepaald bedrag van uw vermogen kent u toe aan Roterodamum;
  • Als(mede)erfgenaam: Roterodamum en eventuele mede-erfgenamen erven alle baten en schulden van de nalatenschap;
  • Een fonds op naam: u doet een schenking aan Roterodamum met een gerichte opdracht. U bepaalt zelf de naam van het fonds (vaak de eigen naam of de naam van een dierbare) en de aan het fonds gerelateerde doelstelling (bijvoorbeeld een bepaald onderzoek).

Gegevens

 • IBAN-nummer van Roterodamum: NL07INGB0000077300
 • Fiscaal nummer bij de belastingdienst: 80483931

Verder lezen?

Vragen?

Neem dan contact op met een van de bestuursleden of via e-mail: roterodamum@roterodamum.nl