logo

Doelstelling, privacy statement en jaarstukken

Doelstelling
Het Historisch Genootschap Roterodamum is in 1947 opgericht met het doel de belangstelling voor de geschiedenis van Rotterdam en omgeving te bevorderen. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Roterodamum vind je hier.

Beloningsbeleid
Het bestuur heeft besloten om aan de bestuursleden geen vergoeding toe te kennen. Alle bestuursleden werken voor de vereniging op vrijwillige basis.
De door bestuursleden gemaakte kosten kunnen desgewenst, na toestemming van de voorzitter/ penningmeester, worden vergoed.

Privacy statement

Roterodamum vindt de privacy van haar contactpersonen van groot belang en neemt bij het verwerken van persoonsgegevens de rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit 2018 in acht. Het privacy statement vind je hier.

Jaarstukken

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Roterodamum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40341217