Jaarboekjes

Rotterdams Jaarboekje Sinds de oprichting van Roterodamum in 1947 ontvangen de leden jaarlijks in het najaar een Rotterdams Jaarboekje. Het Jaarboekje kent een lange historie, die teruggaat tot in de negentiende eeuw. Er zijn inmiddels meer dan 100 edities verschenen. Het Rotterdams Jaarboekje bereikte in 2002 de honderdste uitgave. Gemeentearchivaris J.H.W. Unger, in 1888 de initiatiefnemer voor het Jaarboekje, had daar waarschijnlijk nooit van durven dromen. De belangstelling was in de beginperiode zo gering dat de uitgever er amper een cent aan verdiende. Maar tijden veranderen: verzamelaars van nu betalen grif voor de boekjes van toen. In 2002 is ter ere van het honderdste Rotterdams Jaarboekje het register op cd-rom gezet. Dit register biedt een prachtige oplossing om snel iets op te zoeken. Ook zijn op deze cd-rom de eerste tien delen integraal te vinden, alsmede de Jaarboekjes uit periode 1940-1945. U kunt alle boekjes vanaf 1888 digitaal raadplegen in het Rotterdams Stadsarchief.

Er zijn (nog) geen artikelen binnen deze categorie.