Rotterdams Jaarboekje

Sinds de oprichting van Roterodamum in 1947 ontvangen de leden jaarlijks in het najaar een Rotterdams Jaarboekje. Het Jaarboekje kent een lange historie, die teruggaat tot in de negentiende eeuw. Alle jaarboekjes vanaf 1888 zijn digitaal te raadplegen in het Rotterdams Stadsarchief. Wil je een bijdrage leveren? Stuur een mail aan de redactie, Arie van der Schoor: a.vanderschoor@rotterdam.nl