logo

Bestuur

Het bestuur bestaat sinds april 2017 uit:

Mr. F. E. (Frank) Roos

Voorzitter

(sinds 2017), tevens voorzitter stichting Bijzondere Leerstoel ‘Geschiedenis van Rotterdam’, voorzitter stichting Drs. H.H. Horstingprijs en (sinds 2009) voorzitter namens stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam.

T. (Tim) de Haan, BA

secretaris

(sinds 2016), tevens secretaris van stichting Drs. H.H. Horstingprijs

E.L.H.J. (Emile) Hermans

Penningmeester

(sinds 2015), tevens penningmeester van stichting Drs. H.H. Horstingprijs

Ir. L. (Luuk) de Boer

(sinds 2012), namens Monumentencommissie

Mw. J. (Coby) Hartsuiker-van Es

(sinds 2006), ledenadministratie

Mw. drs. I.S. (Ingrid) de Jager

(sinds 2012), namens Museum Rotterdam, tevens secretaris Mr. J. Dutilhprijs, lid excursiecommissie

Prof. dr. P. Th. (Paul) van de Laar

Vice-voorzitter

(sinds 1997), namens stichting Bijzondere Leerstoel ‘Geschiedenis van Rotterdam’

Ir. F.H. (Frans) Meijer

(sinds 2016) namens Stichting Historische Publicaties Roterodamum

Mw. drs. J. (Jantje) Steenhuis

(sinds 2006), namens Stadsarchief Rotterdam, tevens bestuurslid van stichting Bijzondere Leerstoel en redactie Rotterdams Jaarboekje