logo

Bestuur

Het bestuur van Roterodamum bestaat uit:

Dhr. T. (Ton) Wesselink

Voorzitter

(sinds 2020)

Dhr. C. (Chris) Opgenoort

Penningmeester

(Sinds 2021), namens Maritiem Museum

T. (Tim) de Haan, BA

Secretaris

(sinds 2016), tevens secretaris van stichting Drs. H.H. Horstingprijs

Mw. drs. I.S. (Ingrid) de Jager

(sinds 2012), namens Museum Rotterdam, tevens secretaris Mr. J. Dutilhprijs, lid excursiecommissie

Ir. L. (Luuk) de Boer

(sinds 2012), namens Monumentencommissie

Mw. J. (Coby) Hartsuiker-van Es

(sinds 2006), ledenadministratie

Prof. dr. P. Th. (Paul) van de Laar

Vice-voorzitter

(sinds 1997), namens stichting Bijzondere Leerstoel ‘Geschiedenis van Rotterdam’

Ir. F.H. (Frans) Meijer

(sinds 2016), namens Stichting Historische Publicaties Roterodamum, tevens redacteur van de Kroniek

Mw. drs. J. (Jantje) Steenhuis

(sinds 2006), namens Stadsarchief Rotterdam, tevens bestuurslid van stichting Bijzondere Leerstoel en redactie Rotterdams Jaarboekje

 

Communicatie

  • Judith van Gilst: eindredactie Kroniek en digitale nieuwsbrief, organisatie Roterodamum Cafés, excursies en evenementen, perscontacten;
  • Jeanette Bronts: redactie website, digitale nieuwsbrief, social media en redactie Kroniek.