logo

Lid worden

Geïnteresseerd in erfgoed en de geschiedenis van Rotterdam? Word dan lid van het Historisch Genootschap Roterodamum.

Voor een klein bedrag per jaar ga je anders naar Rotterdam kijken en je stad nog beter begrijpen.

Als lid ontvang je het magazine de Kroniek, de nieuwsbrieven en het Rotterdams Jaarboekje en heb je toegang tot alle activiteiten die Roterodamum organiseert.

Een lidmaatschap voor het jaar 2024 kost 40 euro.

Historisch genootschap Roterodamum bestaat al meer dan 75 jaar. We zijn er trots op dat wij na al die jaren nog steeds relevant zijn. Dit hadden we niet kunnen bereiken zonder onze leden en hun contributiebijdragen. Desondanks staan onze inkomsten en uitgaven onder druk. Sinds 2016 was de contributie 35 euro per jaar. Door de stijging van onze kosten door inflatie en professionalisering zijn de inkomsten uit contributie onvoldoende. Een verhoging van de contributie naar 40 euro met ingang van 1 januari 2023 was dan ook noodzakelijk om het huidige aanbod voor onze leden te kunnen handhaven.

Gezins-/partnerlidmaatschap

Naast het gewone lidmaatschap kent Roterodamum ook het gezinslidmaatschap.

Voor € 15,00 per jaar is je echtgeno(o)te, partner of kind ook lid van ons Genootschap. Draag je Roterodamum een warm hart toe, meld je dan aan voor het gezinslidmaatschap.

Let op: alleen het gewone lidmaatschap geeft recht op de Kroniek en het Rotterdams Jaarboekje.

Meld je aan via onderstaand formulier: