logo

Dochterinstellingen

Roterodamum is actief op een breed scala van activiteiten, die allemaal wel met de (cultuur)historie van Rotterdam van doen hebben. Deze activiteiten zijn ondergebracht in diverse gelieerde stichtingen of in aparte commissies. Hier vind je het overzicht van de diverse dochterinstellingen en per dochter de activiteiten.

Stichting Bijzondere Leerstoel Roterodamum Geschiedenis van Rotterdam

Bijzondere leerstoel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam De herdenking in 1990 van het 650-jarig bestaan van de stad bood een mooie gelegenheid om een bijzondere leerstoel geschiedenis van Rotterdam in…

Monumentencommissie en Monumentenschildje Roterodamum

Het Rotterdamse gemeentelijke monumentenbeleid is gericht op het behoud en herstel van reeds geregistreerde (rijks/gemeentelijke) monumenten. De monumentencommissie van Roterodamum steunt dit beleid van harte. Zij heeft ook oog voor…

Stichting Rotterdam is vele Dorpen

De Stichting Rotterdam is vele Dorpen (SRivD) een samenwerkingsverband tussen verenigingen, stichtingen, oudheidkamers en individuen die zich in allerlei delen van de stad Rotterdam bezig houden met het bewaken en beschrijven…

Stichting Historische Publicaties Roterodamum

In het verlengde van de algemene doelstelling van het Historisch Genootschap Roterodamum heeft de Stichting Historische Publicaties Roterodamum (SHPR) sinds haar oprichting in 1974 zich specifiek beziggehouden met het bevorderen…

Mr. J. Dutilh-prijs

Deze prijs is ingesteld ter gelegenheid van het afscheid dat mr. Jacques Dutilh in 1992 nam van het Historisch Genootschap Roterodamum. Mr. Jacques Dutilh heeft zich vanaf de oprichting 45…

Drs. H.H. Horsting-prijs

De Drs. H.H. Horsting-prijs, eerbetoon aan de oud-voorzitter Bij gelegenheid van het afscheid van Hans Horsting als voorzitter van Roterodamum – tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 mei 2007 in…

Stadsherstel

Roterodamum wil de geschiedenis van Rotterdam niet alleen op papier bewaren, maar ook in de stad zelf zichtbaar houden. Daartoe is Stadsherstel opgericht. Meer info volgt.