menu

Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam

Roterodamum wil de geschiedenis van Rotterdam niet alleen op papier bewaren, maar ook in de stad zelf zichtbaar houden.

Daartoe is de Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam opgericht.

Stadsherstel Historisch Rotterdam heeft tot doel het op een maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze behouden en exploiteren van monumentale en beeldbepalende gebouwen in Rotterdam e.o. Herbestemmen en restaureren is hierbij nadrukkelijk aan de orde. De gebouwen worden verhuurd als kantoor- , bedrijfs- of horecaruimte. Ook worden er enkele woningen verhuurd door Stadsherstel Rotterdam

In sommige gevallen treedt Stadsherstel als adviseur op voor derden (bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam of woningcorporaties) op het gebied van restauratie en herbestemmingsmogelijkheden. Stadsherstel Rotterdam is lid van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en de Landelijke Federatie Het behouden Huis, de koepelvereniging voor ruim 30 Stadsherstellen in Nederland.

Stadsherstel Historisch Rotterdam heeft 20 historische gebouwen in eigendom, waarvan 16 de status van rijksmonument hebben. Het betreft onder andere het Henkespand in Historisch Delfshaven, het Heinekengebouw in oud-Crooswijk, het Wytpand in Delfshaven, Heerenhuis de Heuvel in het Park, het voormalig Douanekantoor op de Kop van Zuid (Hotel Pincoff’s) en Huize Brenninkmeijer in het Centrum. Daarnaast is Stadsherstel eigenaar van 12 als rijksmonument beschermde beeldhouwwerken horende bij landgoed De Tempel in Overschie.

Meer informatie Stadsherstel Historisch Rotterdam: ambassadeur van Rotterdams erfgoed

Lees verder