logo

Stichting Historische Publicaties Roterodamum

In het verlengde van de algemene doelstelling van het Historisch Genootschap Roterodamum heeft de Stichting Historische Publicaties Roterodamum (SHPR) sinds haar oprichting in 1974 zich specifiek beziggehouden met het bevorderen van publicaties over Rotterdam.

Dit leidde tot de ‘Reeks Roterodamum’, een verzameling van tweehonderd boeken, alle voorzien van het logo bij wijze van kwaliteitskeurmerk van de stichting. Deze boekenreeks is in 2019 afgesloten. Een overzicht van de reeks vind je hier.

Het stopzetten van de reeks betekent geenszins dat de SHPR ‘het bevorderen en verbreiden van kennis over de geschiedenis van Rotterdam’ heeft losgelaten. Integendeel, zo nam de stichting het initiatief een nieuwe reeks op te zetten onder de noemer Essay Roterodamum, waarbij de stichting zelf schrijvers uitnodigt om een essay te schrijven: een persoonlijk verhaal met Rotterdam als historisch decor.

Contactgegevens:

Secretariaat Stichting Historische Publicaties Roterodamum: secretarisshpr@gmail.com