logo

Stichting Historische Publicaties Roterodamum

In het verlengde van de algemene doelstelling van het Historisch Genootschap Roterodamum heeft de Stichting Historische Publicaties Roterodamum (SHPR) sinds haar oprichting in 1974 zich specifiek beziggehouden met het bevorderen van publicaties over Rotterdam.

Dit leidde tot de ‘Reeks Roterodamum’, een verzameling van tweehonderd boeken, alle voorzien van het logo bij wijze van kwaliteitskeurmerk van de stichting. Deze boekenreeks is in 2019 afgesloten. Een overzicht van de reeks vind je hier.

Het stopzetten van de reeks betekent geenszins dat de SHPR ‘het bevorderen en verbreiden van kennis over de geschiedenis van Rotterdam’ heeft losgelaten. Integendeel, zo nam de stichting het initiatief een nieuwe reeks op te zetten onder de noemer Essay Roterodamum, waarbij de stichting zelf schrijvers uitnodigt om een essay te schrijven: een persoonlijk verhaal met Rotterdam als historisch decor.

Daarnaast heeft de SHPR een uitgebreide lijst opgesteld van onderwerpen die als lacunes in de Rotterdamse geschiedschrijving kunnen worden bestempeld. Er ontbreken op meerdere terreinen ‘noodzakelijke’ publicaties, ondanks de tientallen boeken die er jaarlijks over de stad verschijnen. De SHPR is weliswaar geen fonds, maar stimuleert nog altijd publicaties over ontbrekende onderwerpen van de Rotterdamse geschiedschrijving.

Contactgegevens:

Stichting Historische Publicaties Roterodamum
erik.geerling@nautadutilh.com
Weena 750, 3014 DA Rotterdam of
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam.