logo

Drs. H.H. Horsting-prijs

De Drs. H.H. Horsting-prijs, eerbetoon aan de oud-voorzitter

Bij gelegenheid van het afscheid van Hans Horsting als voorzitter van Roterodamum – tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 mei 2007 in het Wereldmuseum – heeft het bestuur een prijs ingesteld die zijn naam draagt: de ‘Drs. H.H. Horsting-prijs’.

De instelling van de Drs. H.H. Horsting-prijs is een eerbetoon aan de man die met zijn werk voor maar liefst 78 (!) stichtingen, verenigingen, projecten en initiatieven een uitzonderlijke bijdrage aan de Rotterdamse samenleving heeft geleverd. Nog altijd is Horsting bijzonder actief. Zijn professionele kennis, ervaring, netwerken en eindeloze inzet zorgen ervoor dat niet alleen nieuwe initiatieven vorm krijgen maar dat ook bestaande organisaties nieuw leven worden ingeblazen, verder kunnen groeien of door samenwerking sterker worden. Zijn wapenfeiten voor Roterodamum zijn schier eindeloos maar moeten hier beperkt worden tot de instelling van de Mr. J. Dutilh-prijs voor de beste publicatie over een Rotterdams historisch onderwerp, vernoemd naar de man die 40 jaar voorzitter van HGR was; de vestiging van de bijzondere leerstoel ‘Geschiedenis van Rotterdam’ aan de Erasmus Universiteit (bijzonder hoogleraar Prof. Dr. Paul van de Laar); de Wijnhavenpanden, bedreigd door sloop vanwege de aanleg van de spoortunnel, steen voor steen afgebroken en nadien weer opgebouwd; de groei van HGR naar ruim 3000 leden. Het redden van de sloop van de oude toegangspoort van het Sint Franciscus Gasthuis en het terugbrengen naar Rotterdam van de gevelsteen van de oude Bijenkorf zijn twee projecten die hij ongetwijfeld ook tot een goed einde zal brengen.

Als voorzitter was hij altijd aanwezig, betrokken en immer bijdragend aan de goede zaak. Zelf omschrijft hij zijn werk als ‘iets terugdoen voor de maatschappij’. Het tekent zijn bescheidenheid maar voor het bestuur was het reden om dit soort werk, dat veelal op de achtergrond gebeurt en waarvan niet of nauwelijks bekend is welk een inspanning het vergt om dit succesvol te doen, voor het voetlicht te brengen. Organisaties die zijn aangewezen op de vrijwillige inzet van particulieren weten hoe waardevol deze inspanning is.

De drs. H.H. Horsting-prijs

Rotterdam is een veelzijdige en complexe stad waar heel veel gebeurt. In dit speelveld met veel publieke regels is er alle ruimte voor particulier initiatief. Die ruimte moet men zelf nemen: eigen initiatief. Gelukkig kent onze stad vele Rotterdammers die betrokken zijn bij hun naaste omgeving en die bereid zijn iets voor Rotterdam te betekenen.
De drs. H.H. Horsting-prijs zoomt in op die Rotterdammers die op cultureel, historisch en/of maatschappelijk gebied waardevolle bijdragen leveren, achter de schermen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van nieuwe initiatieven of het geven van een impuls aan bestaande instellingen die een oppepper nodig hebben. Het belangrijkste kenmerk voor een laureaat is dat de eigen netwerken ingezet worden om hun doelen te bereiken.

De prijs bestaat uit: een geldbedrag ter beschikking gesteld door de Stichting Bevordering van Volkskracht (te besteden aan een goed doel naar keuze), een kunstwerk van de hand van George Belzer, een juryrapport, een vaartocht op de Nieuwe Maze – aangeboden door het Havenbedrijf Rotterdam NV in gezelschap van voor de laureaat interessante disgenoten – en een gefilmd portret van de laureaat uit te zenden op RTV Rijnmond.

Winnaars:

2017 Richard Jongste en Alia Azzouzi

Op 26 oktober reikte burgemeester Ahmed Aboutaleb, hierbij geassisteerd door de naamgever van de prijs, Hans Horsting in de Burgerzaal de oeuvre- en de aanmoedigingsprijs uit aan de heer Richard Jongste en mevrouw Alia Azzouzi. Deze twee personen, uit verschillende generaties, hebben beiden hun sporen verdiend. Ze zijn alert, betrokken, beschikbaar en onvermoeibaar actief in het initiëren en begeleiden van projecten op historisch, cultureel en/of maatschappelijk gebied, waarbij ze waar nodig hun netwerken verbinden en inzetten voor de goede zaak: van de restauratie van het koninklijk jacht ‘Piet Hein’ tot het CHIO en de activiteiten binnen Espresso Dates tot de verbindende rol bij diverse initiatieven in Rotterdam-West.

2015 Joao Silva, beter bekend als Djunga di Biluca en Verhalenhuis Belvédère

Op 22 januari 2015 werd de Drs. H.H. Horstingprijs prijs in het Verhalenhuis Belvédère uitgereikt door burgemeester Ahmed Aboutaleb hij werd hierbij geassisteerd door de naamgever van de prijs, Hans Horsting.
Djunga di Biluca is de man die het fundament legde onder en de infrastructuur bouwde voor de Kaapverdiaanse gemeenschap in Rotterdam. Verhalenhuis Belvédère krijgt de extra prijs ter verdere aanmoediging van de inzet en de activiteiten.

2013 Baron Coen Schimmelpenninck van der Oije en mevrouw Souad el Hamdaoui

Op 22 januari 2014 werd de Drs. H.H. Horstingprijs in de Burgerzaal van het stadhuis in aanwezigheid van burgemeester Aboutaleb uitgreikt.
Jan Dirk Hudig, voorzitter Gezelschap ’43 en lid van de Jury, memoreerde, dat na ampel beraad geadviseerd is om de prijs in 2013 aan twee personen toe te kennen: één aan een persoon die zijn sporen in de afgelopen decennia heeft verdiend en één aan een persoon die druk doende is om die sporen te verdienen.
In een gefilmd dubbelportret werd duidelijk waarom voor deze twee Rotterdammers is gekozen.

Coen Schimmelpenninck van der Oije, o.m. voormalig gemeentearchivaris en directeur van het Maritiem Museum, vervult een groot aantal nevenfuncties. Hij is o.a. actief bij de Vereniging Rembrandt en de G.Ph. Verhagenstichting. Een echte uitdaging voor hem is zijn betrokkenheid bij de 100-jarige Daniël den Hoedkliniek. Hij is in staat om mensen te motiveren op basis van zijn charme, zijn energie en grote welgemeende betrokkenheid.

Mevrouw Souad el Hamdaoui, directeur van de Euromast, zet zich in voor het Ronald McDonaldhuis, een organisatie met drie betaalde fulltime krachten, maar die gedragen wordt door de inzet van 160 vrijwilligers. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek, waarbij de vraag aan de orde is, hoe er voor gezorgd kan worden dat er ook in 2030 nog bestaansrecht is voor een bibliotheek. Souad brengt haar kennis en expertise in en wordt gewaardeerd door haar spontane en directe vraagstelling.

2011 Farid Darkaoui
Van de jury: De heer Darkaoui heeft zijn kennis, ervaring en netwerken ingezet voor het algemene nut. Hij heeft met succes de negatieve beeldvorming rondom groepen jonge Marokkanen in de stad weten om te zetten door hen deel te laten nemen aan diverse activiteiten. Hij is de man achter o.a. Martial Arts Rotterdam en de eerste Nederlands-Marokkaanse scoutingclub, maar ook achter de koepelorganisatie voor interculturele businessclubs PRIO. Zijn maatschappelijke betrokkenheid maakt hem een belangrijk man voor de Marokkaanse gemeenschap en voor Rotterdam.

Ter illustratie enkele feiten:
Farid Darkaoui is partner van Zaken Expert, gevestigd op de Kop van Zuid. Zijn organisatie staat voor stedelijke en economische ontwikkeling, ondernemerschap en veiligheidsvraagstukken. Hij biedt hulp aan zelfstandige (Marokkaanse en andere) ondernemers. Hij is in zijn vrije tijd betrokken bij sport (Martial Arts) en andere activiteiten voor jongeren van diverse afkomst. Zo ontwikkelt hij leiderschap bij de jongeren en draagt bij aan de omverwerping van de negatieve beeldvorming rond met name jonge Marokkanen. Hetzelfde effect weet hij te bereiken binnen de eerste Nederlands-Marokkaanse scoutingclub. Tenslotte vervult hij diverse bestuurs- en advies-functies in Rotterdam.

2009 Jacques Schoufour
Van de jury: De heer Schoufour is een Rotterdammer in hart en nieren. Een man met een no-nonsense mentaliteit, die niet van opsmuk houdt en recht door zee is. Door zijn carrière binnen diverse Rotterdamse (haven-)bedrijven en door zijn inzet op maatschappelijk en cultureel gebied is hij een bijzondere en voor Rotterdam belangrijke man.

Ter illustratie enkele feiten:
Sinds 1953 was hij directeur bij Frans Swarttouw’s havenbedrijf in de Waalhaven;
In 1975 treedt hij in dienst bij Thyssen-Bornemisza Group (TBG) waar hij verantwoordelijk is voor de transport- en handelsdivisie;
Jacques Schoufour heeft zich altijd omringd met mensen die aan de wieg van de wederopbouw van Rotterdam hebben gestaan en zich daarvoor hebben ingezet;
Hij is de man achter o.a. het Masterplan voor Diergaarde Blijdorp, de co-financiering van de Delftse Poort en de professionalisering van het CHIO;
Door kunst te schenken verschaft hij liefhebbers toegang tot kunst die anders niet toegankelijk zou zijn;
Kortom de heer Schoufour is onvermoeibaar, onbaatzuchtig en succesvol en heeft op de werkterreinen Cultuur, Historie en Maatschappij zijn sporen verdiend!

2007 Wilma Gillis-Burleson
Uit het jury-rapport:
Mevrouw Gillis-Burleson heeft zich in haar carrière en werkzame leven sinds 1983 op meerdere fronten in zowel het bedrijfsleven als in het maatschappelijk veld ingezet voor een breed aantal groeperingen in Rotterdam.
Haar inspanningen voor de Rotterdamse samenleving vertonen een nauwe samenhang met de activiteiten in haar werkzame bestaan: de contacten in het bedrijfsleven gebruikt zij op een integere verantwoorde en zakelijke manier om doelen die meer op het maatschappelijke vlak liggen, te bereiken.

Ter illustratie enkele feiten:
In 1998 was zij initiatiefneemster van het netwerk Zwarte Zakenvrouw Nederland;
Van 1994 tot 1998 was zij bestuurslid van Minneapolis Rotterdam Holding Mentorprojecten
In 2002 heeft zij het initiatief genomen tot de Stichting B for You, met o.a. het project Benefits for Kids.