menu

Stichting Bijzondere Leerstoel Roterodamum Geschiedenis van Rotterdam

Bijzondere leerstoel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

De herdenking in 1990 van het 650-jarig bestaan van de stad bood een mooie gelegenheid om een bijzondere leerstoel geschiedenis van Rotterdam in te stellen. Roterodamum wilde graag ook op academisch niveau aandacht aan de geschiedenis van de stad besteden. De bijzondere leerstoel is ondergebracht bij de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen aan de Erasmus Universiteit en is financieel mogelijk gemaakt door J.E. Jurriaanse stichting.

Leerstoelbekleders:
1995 – 1995 : prof.dr. H.H. Vleesenbeek †
1997 – heden: prof.dr. Paul Th. van de Laar

Paul van de Laar, Roterodamums hoogleraar Stadsgeschiedenis

Paul van de Laar bekleedt sinds september 1997 de Bijzondere Leerstoel Roterodamum ‘Geschiedenis van Rotterdam’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tegenwoordig de Erasmus School of History, Culture and Communications. In maart 1998 hield Van de Laar zijn oratie over het Veranderend geschiedbeeld van de stad Rotterdam, die ook in het Rotterdams Jaarboekje werd gepubliceerd. Sindsdien heeft hij veelvuldig gepubliceerd over Rotterdam en houdt hij met grote regelmaat lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Vanaf 1998 verzorgt hij het keuzevak stadsgeschiedenis, een vak dat inmiddels is uitgegroeid tot een Engelstalig vak, urban studies. Die verandering heeft te maken met de internationalisering van de Erasmus Universiteit, zoals tot uiting komend in de gewijzigde naam. De colleges beperken zich niet tot de eigen faculteit. In de loop der jaren heeft Van de Laar diverse gastoptredens verzorgd en de laatste tijd werkt hij intensief samen met de sociale faculteit op gebied van migratiestudies en de Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde. Het is de bedoeling dat deze samenwerking leidt tot een verdere verbreding en internationalisering van de leerstoel.

Sinds september 2001 werkt Van de Laar ook bij Museum Rotterdam. Sinds 2013 is hij directeur van het stadsmuseum. Een ideale combinatie; het museum en de leerstoel versterken elkaar vrijwel voortdurend. Geschiedenis is populair en Van de Laar doet zijn best om de popularisering te bevorderen. Dat blijkt wel uit de series die hij vanaf 2008 heeft gepresenteerd op RTV-Rijnmond: dertig afleveringen, Rotterdammers van formaat, een reeks documentaires met als kernvraag wat deze Rotterdammers voor de stad hebben betekend. En twintig afleveringen Verhalen van Staal en Steen, over iconische gebouwen in Rotterdam en hun gebruikers.
Een hoogleraar stadsgeschiedenis moet uiteraard betrokken zijn met wat er in de stad gebeurt. Vandaar dat Van de Laar regelmatig wordt gevraagd om deel te nemen in commissies of besturen op het gebied van stadsgeschiedenis, cultureel erfgoed enz. Ook vanuit bestuurlijke zijde wordt regelmatig een beroep op hem gedaan om vanuit het verleden van de stad te helpen bij de beleidsvoorbereiding voor actuele stedelijke vraagstukken. Dat is bij uitstek ook het terrein waarop Roterodamum zich de laatste jaren nadrukkelijker wenst te profileren. Hier blijkt meer dan eens het maatschappelijk nut van de leerstoel.

Voor een hoogleraar is onderzoek zeer belangrijk. Van de Laar probeert echter zoveel mogelijk onderzoekthema’s te bedenken die voor een breed publiek interessant zijn. Zijn belangstelling voor de beeldvorming van de stad, migratievraagstukken en de moderne stadsantropologie getuigt daarvan. Hij wil graag de komende jaren een studie voltooien over vergelijkende havensteden, waarin Rotterdam, Liverpool, Bremen en Marseille met elkaar worden vergeleken. Het is een voor de hand liggende keuze: het zijn allemaal havensteden die een sleutelrol hebben vervuld in de internationale migratiestromen. Dit onderzoek krijgt de komende jaren een stevige impuls. In 2015 is promovendus Reinhilde Sennema verbonden aan de leerstoel. Met steun van de Jurriaanse Stichting is zij begonnen aan een vergelijkend onderzoek naar Liverpool en Rotterdam. Manhattan aan de Maas, Manhattan aan de Mersey. Transnationale elites en lokale identiteit in wereldsteden Rotterdam en Liverpool (1945-1975).

Lees verder