logo

Rotterdams Jaarboekje 2020

di 1 december 2020

Deze week komt het Rotterdams Jaarboekje 2020 van de drukker. Door de coronamaatregelen verloopt de presentatie en de verspreiding dit jaar anders dan voorheen, maar als lid ontvang je het jaarboek binnenkort thuis.

In het jaarboekje zes artikelen over uitlopende historische onderwerpen:

  • Maarten de Gids – Het buitenbeentje van Jamin
  • Wilma van Giersbergen – Keetje van de Laar (1836-1910); het leven van een ongehuwde kunstenaarsdochter in Rotterdam
  • Judith Gussenhoven – Daar kan iets groots gebouwd
  • Aad Koster – Sterker door strijd: honderd jaar homo-emancipatie in Rotterdam
  • Jan van den Noort – Aktiegroep Het Oude Westen
  • Tijn Sinke – Wil je honger en ellende, kies dan Schalker en zijn bende. De Rotterdamse CPN 1944-1952

Lotfi El Hamidi heeft het essay geschreven met als titel Rotterdam, omarm de migrant! In dit essay betoogt El Hamidi dat Rotterdam migratie te veel problematiseert. De aandacht zou meer moeten uitgaan naar wat migratie de stad heeft gebracht. ‘Rotterdam had nooit zo kunstzinnig, ondernemend, veelkleurig en aantrekkelijk kunnen worden zonder migratie’, aldus El Hamidi.

In het jaarboek ook een overzicht van de historische en genealogische verenigingen die actief zijn in onze stad en een opsomming van alle nieuwe, gewijzigde en verdwenen straatnamen.

Uiteraard wordt ook stilgestaan bij bijzondere stadsgenoten die het afgelopen jaar zijn overleden, onder wie dichter en performer Jules Deelder en rapper Feis.

Het eerste Rotterdams jaarboekje verscheen in 1888 op initiatief van de toenmalige gemeentearchivaris Unger. Het is nu 2020, dus het jaarboekje bestaat 132 jaar. In het begin verscheen het jaarboekje niet altijd vanwege geldgebrek; het huidige jaarboekje 2020 is dan ook niet het 130e, maar het 118e.

Het Stadsarchief bleef vanaf het begin altijd uitgever en kon vanaf 1947 met steun van het toen opgerichte Roterodamum het jaarboekje elk jaar laten verschijnen.

Lees meer over de Algemene Ledenvergadering van Roterodamum op 22 oktober en de benoeming van Ton Wesselink als nieuwe voorzitter van Roterodamum.