logo

Koning ontvangt vertaalde brieven Erasmus

Op 12 oktober heeft koning Willem-Alexander op paleis Noordeinde de volledig in het Nederlands vertaalde correspondentie van Erasmus in ontvangst genomen. De koning ontving het laatste deel van de reeks uit handen van de eerder in de Roterodamum-nieuwsbrief geïnterviewde uitgever Jos Exler-Donker.

De Rotterdamse theoloog Desiderius Erasmus wordt beschouwd als een van de belangrijkste humanisten van de Renaissance. In zijn bekendste werk Lof der Zotheid (1509) stak hij de draak met de wijze waarop de mensheid eigenbelang voorop stelt.

Erasmus correspondeerde tussen 1484 en 1536 met geleerden en mensen van invloed in heel Europa over uiteenlopende maatschappelijke en religieuze thema’s. Vijf eeuwen later is zijn volledige correspondentie voor het eerst in het Nederlands verschenen.

Het vertaalproject begon in 2001 toen vertaler Theo Steens uitgever Willem Donker benaderde met het idee om alle 3141 brieven die Erasmus schreef vanuit het Latijn in het Nederlands te vertalen. Het eerste deel verscheen in 2004. Hierna volgden nog negentien delen met vertaalde brieven en eind oktober 2020 verscheen ter afsluiting nog een register met de namen van de afzenders en de ontvangers van alle brieven.

Lees hier het interview met Jos Exler dat is verschenen in de Roterodamum nieuwsbrief augustus 2020.

Erasmusprijs

Koning Willem-Alexander heeft de boekenreeks na de in ontvangst name geschonken aan de Stichting Praemium Erasmianum, waarvan hij regent is. Deze stichting kent jaarlijks de Erasmusprijs toe aan een persoon of instelling die ‘binnen het kader van de culturele tradities van Europa een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten’.

Nog meer Erasmus

Op uitnodiging van het Gouds Erasmus Genootschap zou Gerard de Kleijn op 17 oktober 2020 in de Sint-Jan een lezing houden met als titel: Erasmus, reiziger zonder paspoort. Vanwege de corona restricties is de lezing helaas afgelast, maar de tekst is wel terug te lezen op zijn website: https://www.gerarddekleijn.nl/erasmuslezing.