logo

Ton Wesselink nieuwe voorzitter Roterodamum

Tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering van Roterodamum op 22 oktober 2020 is Ton Wesselink benoemd als nieuwe voorzitter van Historisch Genootschap Roterodamum.

Ton woont en werkt in Rotterdam. Hij is directeur van het SS Rotterdam en heeft een passie voor Rotterdam en de geschiedenis van onze stad. Ton beschikt over een breed Rotterdams netwerk, dat hij volop zal inzetten voor Roterodamum.

In het decembernummer van het magazine van Roterodamum, de Kroniek, stelt Ton zich verder voor.

Frank Roos en Emile Hermans hebben afscheid genomen van het bestuur. Ingrid de Jager is benoemd als penningmeester (ad interim) en Frans Meijer is herkozen.

Het bestuur tijdens de ALV op het SS Rotterdam. De leden namen deel aan de vergadering via Zoom.