logo

Essay Roterodamum nummer 2

In het tweede Essay Roterodamum schrijft Kees Moeliker (1960), directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, over zijn ontwikkeling tot natuurvorser en welke Rotterdammers hem daarbij voorgingen en inspireerden.