logo

Essay Roterodamum nummer 1

In het eerste Essay Roterodamum gaat H.J.A. Hofland (1927) terug naar zijn Rotterdamse jaren, tekenend voor de vorming van zijn generatie.