logo

Essay Roterodamum nummer 3

In het derde Essay Roterodamum schrijft Ester Naomi Perquin (1980) over haar periode als bewaarster in de gevangenis aan de Noordsingel, een bijzondere en levendige kennismaking met het Rotterdam van begin 21e eeuw.