logo

Tip – Reuzenarbeid

Eind juni is bij nai010 uitgevers het boek Reuzenarbeid verschenen. Het boek -geschreven door Willem van der Ham- brengt op unieke wijze de geschiedenis van de bouw van het moderne Nederland in de periode 1861-1918 in beeld.

Mede door grote investeringen in waterbouw en infrastructuur in de jaren 1861–1918, brak voor Nederland een tijdperk van economische bloei aan. Overal in het land gonsde het van de bouwactiviteiten en kwamen nieuwe kanalen, spoorwegen, sluizen en bruggen tot stand. De aanleg van het Noordzeekanaal verbond Amsterdam rechtstreeks met de zee. Rotterdam kreeg de Nieuwe Waterweg. In Nederland lag ’s wereld grootste sluis en Europa’s grootste spoorbrug. Er werd ‘reuzenarbeid’ verricht. Nederland werd ingericht voor een nieuwe tijd.

Op het moment dat de fotografie nog in de kinderschoenen stond, nam de minister het besluit de bouw van de openbare werken van het rijk vast te leggen. De beste fotografen van die tijd werden ingeschakeld. De indrukwekkende opnamen van Pieter Oosterhuis, Julius Perger en Johann Georg Hameter behoren tot de vroegste landschapsfoto’s van Nederland. Historicus en geograaf Willem van der Ham heeft deze bijzondere collectie foto’s uit de vergetelheid gehaald.

Reuzenarbeid toont al deze grote ingenieurswerken door heel Nederland in woord en beeld. In speciale thema’s gaat Van der Ham in op onder meer de stand van de techniek, werktuigen en het bouwproces, de arbeidsomstandigheden, de hoge heren en het werkvolk, en op nationale trots. Bovendien ontrafelt hij de geheimen van het omringende landschap.

ISBN: 978 94 6208 622 7, 256 pagina’s, 49,95, nai010 uitgevers