logo

Slachtoffers bombardement 14 mei 1940

Het gebombardeerde centrum van Rotterdam (National Archives, USA)

Het aantal slachtoffers van het bombardement van 14 mei 1940 wordt al jaren geschat. De schattingen variëren van 800-1400 slachtoffers. Om meer zekerheid over het aantal te krijgen is een onderzoek gestart. Vorig jaar heeft het Stadsarchief Rotterdam een oproep gedaan aan nabestaanden. 

Stadsarchief Rotterdam en Stichting Voorouder hebben het gezamenlijke onderzoek naar de slachtoffers van het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 afgerond. Mede dankzij hun informatie en het onderzoeken en vergelijken van vele bronnen is er nu over een uitgebreide lijst van slachtoffers.

Niet alleen de doden van het bombardement van 14 mei 1940 op Rotterdam zijn in kaart gebracht, maar alle oorlogsslachtoffers van 10 tot en met 14 mei. Het gaat hierbij om zowel burgers als militairen.

Stadsarchivaris Jantje Steenhuis: ‘Het onderzoek heeft ontzettend veel informatie opgeleverd. Door de persoonlijke verhalen van nabestaanden en grondig onderzoek door Stichting Voorouder weten we beter wie de slachtoffers zijn en waar ze waren tijdens het bombardement. We hebben gemerkt dat vooral de derde generatie op zoek is naar dit ontbrekende stuk in hun persoonlijke geschiedenis. Dat is belangrijk, zeker in het licht van de huidige situatie in Oost-Europa.’

Meer informatie: Stadsarchief Rotterdam