logo

Roterodamum Monumentenonderscheiding 2016 toegekend aan de Ooms-panden op het Noordereiland

Tom Tomeij Fotografie: Waterfront Maaskade, Noordereiland. Met aan rechterzijde de Ooms-panden.

Ieder jaar reikt Roterodamum een onderscheiding  (oorkonde en schildje ) uit aan een monumentaal pand dat met bijzondere inspanning is gerestaureerd.  Dit jaar zal deze onderscheiding worden toegekend aan de Ooms-panden op het Noordereiland.

De eigenaar heeft samen met Ooms Makelaars besloten om het hoekpand, Maaskade 115,  te behouden en inpandig volledig te vernieuwen als kantoorruimte. Dat betekende o.a. dat er een nieuwe fundering is aangebracht onder het bestaande pand. In en aan het Rijksmonument Maaskade 113 zijn ook diverse restauratiewerkzaamheden uitgevoerd , met name in het monumentale interieur.   Op deze wijze is er niet gekozen voor de variant sloop en vervangende nieuwbouw. Het aangezicht van de Maaskade is hierdoor volledig intact gebleven.

 

Tom Tomeij Fotografie: De Ooms-panden op de Maaskade 113-115
Tom Tomeij Fotografie: De Ooms-panden op de Maaskade 113-115

Het gerenoveerde hoekpand Maaskade 115 (oorspronkelijk woonhuizen) is in de loop van de 20e eeuw in gebruik genomen als kantoorruimte ten behoeve van het ernaast gelegen Rijksmonument Maaskade 113 dat in 1914 als zetel van Willem van Driel’s Stoomboot- en Transportondernemingen NV gebouwd is naar ontwerp van architecten J.H. de Roos en W.F. Overeijnder. Het werd gebouwd op een toen nog onbebouwd perceel aan de Maaskade dat vanwege zijn locatie aan de Nieuwe Maas, tegenover de prestigieuze Boompjes een geschikte vestigingsplaats was voor de rederij. Twee keer zo breed als het gemiddelde woonhuis aan de Maaskade en vele meters hoger door het steile leidak tussen markante schoorstenen, met daartussen aangebracht de firmanaam, stak het al direct op fiere wijze uit boven de omringende bebouwing van het Noordereiland.  De laatste decennia zijn de panden gezamenlijk in gebruik als kantoor van Ooms Makelaars.

Op 15 februari 2008 is het Noordereiland aangewezen als (rijks)beschermd  stadsgezicht.

Vooral de schilbebouwing aan de Maaskade en de Prins Hendrikkade wordt gekenmerkt door een representatief karakter. Langs de kades staan enkele prachtige gebouwen in neorenaissancestijl en Jugendstil die oorspronkelijk bedoeld waren voor de gegoede middenstand. Als beschermd stadsgezicht kent het Noordereiland een bijzonder welstandsniveau en daarmee strikte regelgeving. De koers is behoud van en respect voor het bestaande.

Dit jaar heeft het bestuur van Roterodamum besloten om de monumenten-onderscheiding 2016 (Oorkonde en Schildje) toe te kennen aan de Ooms panden.

De motivatie is tweeledig:

  1. de restauratie van het pand nr.113, diverse interieurwerkzaamheden en gevelreiniging heeft het Rijksmonument in oude luister hersteld;
  2. het behoud van het hoekpand nr 115 waarbij nieuwe fundering is aangebracht en het interieur is vernieuwd en waarbij de uiterlijke verschijningsvorm is behouden.

Het resultaat van de grote inzet van eigenaar en gebruiker is dat het monumentale pand in volle glorie is hersteld en het beschermd stadsgezicht onverkort in stand blijft.

Op Open Monumentendag zaterdag 10 september zullen  oorkonde en schildje tijdens een feestelijke bijeenkomst aan Ooms Makelaars worden overhandigd.
Deze huldiging vindt plaats bij de entree van de Maaskade 113.

Programma
15.30uur Inloop gasten
16.00uur Officiële gedeelte gevolgd door borrel
16.20uur De huldiging
17.00uur Verwacht einde

Tom Tomeij Fotografie: Interieur Ooms Makelaardij, Maaskade 113
Tom Tomeij Fotografie: Interieur Ooms Makelaardij, Maaskade 115