logo

Oud bestuurslid HG Roterodamum Nora Schadee overleden

Nora Schadee

Op 28 april jongstleden is drs. Nora Schadee overleden. Zij maakte jarenlang deel uit van het bestuur van het Historisch Genootschap Roterodamum. Nora Schadee was een zeer betrokken bestuurslid die ongeacht het onderwerp altijd haar kennis en streven naar kwaliteit heeft ingebracht. Haar kritische blik, scherpe toets, reflectie en encyclopedische kennis verrijkte de behandeling van vele aan de orde komende onderwerpen.

Nora Schadee was lang eindredacteur van het Rotterdams Jaarboekje, dat Roterodamum elk jaar samen met het Stadsarchief uitbrengt. Bovendien was zij  in 1986 conservator en medegrondlegger van het vernieuwde Historisch Museum in het Schielandshuis, nu het Museum Rotterdam. Van de Gemeente Rotterdam ontving zij in 2012 voor haar buitengewone inzet de Erasmusspeld. Met het overlijden van Nora verliezen wij een zeer betrokken Rotterdamse historica, die bijzonder veel heeft betekend voor de Rotterdamse geschiedschrijving.

Frank Roos, Voorzitter Historisch Genootschap Roterodamum

 

Op woensdag 12 juni 2019 om 14.00 uur is er een openbare herdenkingsplechtigheid in de grote aula van Begraafplaats Crooswijk, Kerkhoflaan 1.