logo

Veel interesse voor lezing Paul van de Laar over de Nieuwe Waterweg

do 12 mei 2022

Negentig Roterodamumleden kwamen op 12 mei 2022 naar het Maritiem Museum voor de derde lezing in de serie van vier over 150 jaar Nieuwe Waterweg.

Prof. dr. P. (Paul) Th. van de Laar, afdelingshoofd geschiedenis Erasmus Universiteit/ hoogleraar stadsgeschiedenis nam zijn publiek op een meeslepende manier mee in de betekenis van de Nieuwe Waterweg geplaatst in internationaal perspectief.

De negentiende eeuw wordt wel de gouden eeuw van de scheepvaart genoemd. Dankzij de grote stoomvaartlijnen is de wereld letterlijk met elkaar verbonden en in een stroomversnelling gebracht. Een blik op de wereldkaart van vlak vóór de Eerste Wereldoorlog laat dat zien.

Rotterdam heeft veel te danken aan de Nieuwe Waterweg en in 2022 wordt het 150 jarig bestaan van het kanaal groots gevierd. Goed om onze ‘Hollandse Reuzenarbeid’ ook in internationaal perpectief te plaatsen.

Rotterdam zou zonder de Rijn nooit de belangrijkste transitohaven van Europa  geworden zijn. De wereldhaven aan de Maas werd door de Rijn ook een essentiële schakel in de interoceanische verbinding die begon met het Suezkanaal (1869) en werd gevolgd door de aanleg van het Panamakanaal (1914).

De stoomvaart, de wereldbaggeraars en de kanalenbouwers werden de grondleggers van het moderne wereldbeeld dat we vanuit westers perspektief graag als vooruitstrevend en modern zien, maar tegenwoordig ook kritisch wordt bekeken.

Zonder stoomvaart, Suez, Nieuwe Waterweg en Panamakanaal was er ook geen koloniaal wereldrijk geschapen. Paul van de Laar keek daarop terug en gaf aan welke conclusies we eraan kunnen verbinden voor de hedendaagse maritieme relaties die in toenemende mate worden beheerst door nieuwe geopolitieke vehoudingen, met China als nieuwe wereld- en maritieme macht.