logo

Algemene ledenvergadering en lezing Han Meijer: meld je nu aan

do 16 juni 2022

Op donderdag 16 juni vindt voorafgaand aan het Roterodamum Café de Algemene Ledenvergadering van Roterodamum plaats.

 • Locatie: Maritiem Museum Rotterdam
 • ALV: Inloop vanaf 15.45 uur – start 16.00 uur
 • Roterodamum Café: start 17.00 uur
 • Aanmelden graag via het formulier onderaan deze pagina

Agenda Algemene ledenvergadering

 1. Opening om 16.00 uur
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 10 juni 2021
 4. Ingekomen stukken/mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris over 2021
 6. Jaarstukken
 7. Financieel verslag penningmeester over 2021
 8. Verslag kascommissie over de jaarstukken 2021
 9. Contributie
 10. Goedkeuring jaarrekening 2021 en begroting 2022/2023
 11. Benoeming kascommissie voor het boekjaar 2022
 12. Benoeming secretaris en algemeen bestuurslid & afscheid bestuursleden Coby Hartsuiker en Frans Meijer.
 13. Bijenkorfsteen
 14. Jubileumjaar
 15. Stand van Zaken en Toekomst vereniging
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

De stukken voor de ALV zijn te vinden op deze pagina’s.

17.00 uur Roterodamum Café

Na de ALV start om 17.00 uur de laatste lezing in de serie van vier over de Nieuwe Waterweg. Het onderwerp van dit Roterodamum Café is: De Nieuwe Waterweg als gefixeerde riviermonding – hoe lang nog?

Han Meijer, emeritus hoogleraar stedenbouwkunde (TU Delft) zet de aanleg, ontwikkeling en toekomst van de Nieuwe Waterweg in het perspectief van de langdurige veranderingsprocessen van de Rijn-Maasdelta. Han Meijer promoveerde in 1996 op een onder- zoek naar veranderingen in havensteden (‘De Stad en de Haven’).

Foto: een mogelijke toekomst van Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas als een ‘verondiept’ estuarium, gepresenteerd door Han Meyer, ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds.