logo

Hovo cursus over geschiedenis van Rotterdam

Onder de titel ‘Snel ontstaan, snel verwoest, snel opgebouwd’ geeft Prof. dr. Paul Th. van de Laar, Hoogleraar stadsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bestuurslid van Roterodamum vanaf januari 2024 een 8-delige cursus aan de Hovo in Rotterdam.
Wie het centraal station van Rotterdam uitloopt, zal direct ervaren dat deze stad anders is dan andere Hollandse steden. Het moderne Rotterdam komt je tegemoet. Ook wie minder goed thuis is in zijn geschiedenis kan het niet ontgaan dat de skyline en modern-zakelijke uit­straling veel weg hebben van een metropool. Niet voor niets associeert Rotterdam zich dankzij zijn wereldhaven als een ‘World Port City’. De haven is in de moderne stad nog vrijwel uitsluitend als maritiem erfgoed zichtbaar, maar desondanks nog altijd nauw verweven met de identiteit van Rotterdam. Deze cursus bespreekt de geschiedenis van Rotterdam aan de hand van drie narratieven die de identiteit van de stad sinds de afdamming van de Rotte in 1270 hebben bepaald: de stad als logistiek havencentrum, de stad van het modernisme en de migratiestad. Deze narratieven worden als rode draad gebruikt, nauw verweven als ze zijn met het beeld van de stad en het cultureel erfgoed. Rotterdam neemt een vooraanstaande plaats in de klimaattransitie en de toekomst van Nederland. Vandaar dat het slotcollege aan de hand van de casus Rotterdam ingaat op de toekomst van het industriële havenlandschap, 150 jaar na de aanleg van de Nieuwe Waterweg. 
 
Studiemateriaal is het boek van Paul van de Laar: De kleine Geschiedenis van Rotterdam, Uitgeverij Thoth, Bussum, 2020.
 
Meer informatie hier