logo

Algemene Ledenvergadering Roterodamum in Schielandshuis

Schielandshuis Rotterdam

wo 27 mei 2020

Op woensdag 27 mei om 17.00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats in het Schielandshuis.

In verband met het verstrijken van zijn benoemingstermijn draagt Frank Roos de voorzittershamer over. Na een lange periode van grote inzet en verdienste voor Roterodamum in verschillende rollen, stelt hij zich niet voor een tweede termijn herkiesbaar. Het bestuur heeft in verband hiermee een vernieuwd profiel voor de voorzitter opgesteld, om deze (online) te publiceren, met het oog op de zoektocht naar een opvolger. Meer informatie over deze vergadering vind je in de Kroniek van maart en mei.

Lezing over de Coolsingel

Zoals gebruikelijk wordt er die middag, behalve voor het doornemen van de jaarstukken, ook tijd ingeruimd voor een lezing. Dit keer geeft Youri Zomerdijk van Bureau Monumenten van de gemeente Rotterdam een lezing over de geschiedenis en cultuurhistorische betekenis van de Coolsingel. Dat alles in het licht van de plaatsing van de Bijenkorfsteen en de herinrichting van deze belangrijke ader in de stad.

  • Inloop 16.30
  • Aanvang 17.00 uur

hier het interview met Youri Zomerdijk en Thieu Knibbeler van Bureau Monumenten dat verschenen is in de nieuwsbrief van Roterodamum.

Meer informatie over het Schielandshuis vind je hier