logo

Algemene Ledenvergadering Roterodamum

do 15 juni 2023

Op donderdag 15 juni vond voorafgaand aan het Roterodamum Café de Algemene Ledenvergadering van Roterodamum plaats.

 • Locatie: Het Witte Paard, Groenezoom 245, 3075 GD Rotterdam
 • ALV: Inloop vanaf 15.30 uur – start 16.00 uur
 • Roterodamum Café: start 17.00 uur
 • Borrel 17.45, einde 19.00 uur

De agenda van de ALV op 15 juni:

 1. Opening om 16.00 uur
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 16 juni 2022
 4. Ingekomen stukken/mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris over 2022
 6. Jaarstukken
 7. Financieel verslag penningmeester over 2022
 8. Verslag kascommissie over de jaarstukken 2022
 9. Contributie 
 10. Goedkeuring jaarrekening 2022 en begroting 2023/2024
 11. Benoeming kascommissie voor het boekjaar 2023
 12. Benoeming penningmeester 
 13. Bijenkorfsteen
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

De jaarstukken zijn vanaf eind mei te vinden op deze pagina.