logo

Algemene Ledenvergadering Roterodamum

do 15 juni 2023

Op donderdag 15 juni vindt voorafgaand aan het Roterodamum Café de Algemene Ledenvergadering van Roterodamum plaats.

 • Locatie: Het Witte Paard, Groenezoom 245, 3075 GD Rotterdam
 • ALV: Inloop vanaf 15.30 uur – start 16.00 uur
 • Roterodamum Café: start 17.00 uur
 • Borrel 17.45, einde 19.00 uur

De agenda van de ALV op 15 juni:

 1. Opening om 16.00 uur
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 16 juni 2022
 4. Ingekomen stukken/mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris over 2022
 6. Jaarstukken
 7. Financieel verslag penningmeester over 2022
 8. Verslag kascommissie over de jaarstukken 2022
 9. Contributie 
 10. Goedkeuring jaarrekening 2022 en begroting 2023/2024
 11. Benoeming kascommissie voor het boekjaar 2023
 12. Benoeming penningmeester 
 13. Bijenkorfsteen
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

De jaarstukken zijn vanaf eind mei te vinden op deze pagina. De agenda en het verslag van de afgelopen ledenvergadering zijn al wel te bekijken.