logo

Grote reeks

Bram Oosterwijk – De zee was onstuimig…

Fragmenten uit de historie van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen 1824 – 1991

# 52

Jan Willem van Borselen – Sporen in Rotterdam

Stadsgeschiede­nis rondom de trein

# 51

J. Bruggeman ‑ Onderwijs in meervoud

De voorgangers van de Hogeschool Rotterdam & Omstreken in historisch perspectief

# 50

A.J.W. Camijn ‑ Lokale initiatieven in Rotterdam

Een analyse van het economi­sche wederopbouwbeleid in Rotterdam gedurende de periode 1940‑1955

# 49

Jan van den Noort ‑ Licht op het GEB

Geschiedenis van het Gemeente‑Ener­giebedrijf Rotterdam

# 48

De straatnamen van Rotterdam

Verklaring van alle bestaande en van verdwe­nen straatnamen

# 46

Michiel Wielema ‑ Filosofen aan de Maas

Kroniek van vijf­honderd jaar wijsge­rig denken in Rotterdam

# 45