logo

Vijf vragen aan……Rob Maas

Rob Maas

Oprichter en oud-directeur Stichting Centrale Discotheek/Muziekweb Rotterdam

Waar bent u geboren?

Ik ben geboren in Voorburg in 1932, maar verhuisde in 1940 al naar Rotterdam. Mijn vader werkte daar als procuratiehouder bij een meelfabriek en na het bombardement vond men het beter dat wij wat dichter bij het bedrijf kwamen wonen. Ik ben dus wel opgegroeid in Rotterdam.

Wat bijzonder dat u juist toen ging verhuizen. Was er wel een woning te vinden in die tijd?

Jazeker, dat ging vrij vlot, wij gingen wonen aan de Prinses Julianalaan in Kralingen. Natuurlijk een fijne omgeving om te wonen, ik heb daar een heel prettige jeugd gehad. Veel goede herinneringen aan de VCJC, Vrijzinnige Christelijke Jeugd Centrale, waar allerlei activiteiten georganiseerd werden voor de jeugd. En bij ons thuis stond altijd klassieke muziek op en daar luisterde ik vooral met veel plezier naar het vioolconcert van Beethoven. Heerlijk vond ik het vooral om te luisteren, want ik bespeelde zelf geen instrument. Eerst moest ik van mijn ouders op vioolles en later pianoles, maar dat was geen succes.

Hoe kwam het dat luisteren naar en verzamelen van muziek van uw passie, uw beroep werd?

Dat zit zo. In 1952 was bij het veilinghuis aan het Haringvliet een collectie klassieke 78 toerenplaten te koop. Dat moest ik hebben en ik begon enthousiast geld in te zamelen met als doel om er een uitleendiscotheek op te zetten. De wethouder zag er wel wat in en stuurde me ook bij de burgemeester langs. Die won advies in bij een technicus van het Luxor theater en die raadde het plan af, want er was een nieuwe geluidsdrager. Eentje die niet kon breken en die wel een uur lang muziek kon laten horen, de LP, de langspeelplaat van vinyl. Dus dat plan ging niet door.

De jaren daarna heb ik de gekste baantjes gehad en werkte ik bij de nationale discotheek in België. Tot in 1961 eindelijk mijn plan gestalte kreeg door een flinke subsidie van de Stichting voor Volkskracht van 40.000 gulden. Ik had een bedrag nodig van 80.000 gulden dus de rest moest ik van andere geldschieters bij elkaar zien te krijgen. Dat lukte prima en we konden starten in het pand aan de Witte de Withstraat waar vroeger een apotheek zat. Hier groeide we al snel uit en met steun van de toenmalige wethouder Nancy Zeelenberg verhuisden we naar de Doelen om 10 jaar later naar de Mauritsweg te verhuizen. Om in 1996 in de Centrale Bibliotheek een plek te krijgen. Tot 2001 ben ik directeur gebleven en zelfs nu nog een beetje betrokken bij de gang van zaken.

Ik hoorde dat u zelf muziek heeft opgenomen in de Rivièrahal, wat was daar te horen dan?

Ja, dat was in de jaren 60 en het betrof concerten van Symphonia, een amateurorkest, dat 140 jaar heeft bestaan en een zeer belangrijke rol speelde in het culturele leven van vele Rotterdammers tijdens dit lange bestaan. Die opnames maakte ik voor het Gemeentearchief (nu Stadsarchief Rotterdam). Daar zijn alle opnames nog steeds te vinden. De Rivièrahal leende zich uitstekend voor deze opnames. Er pasten duizenden bezoekers in en de akoestiek was niet slecht. Zelfs het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Eduard Flipse heeft hier opgetreden. In de pauze en na afloop mocht ik achter in de zaal leden werven voor de Stichting Centrale Discotheek. Daarbij trok ik de aandacht met wasrol-phonograaf en dat geluid was in de hele hal te horen: de ledenwerfactie verliep prima.

Hoe ziet de toekomst van de Centrale Discotheek eruit?

We bezitten reeds de grootste muziekverzameling van Europa en zijn toegegroeid naar de rol van Nationaal Muziekarchief, maar de minister moet hierover nog een definitief besluit nemen. Dat zou toch een prachtig resultaat zijn na bijna 60 jaar!

Klik hier door naar Muziekweb: de muziekbibliotheek van Nederland of naar de pagina over de bijzondere collecties van historische waarde.

 

interview: Judith van Gils

Centrale discotheek in de Doelen 1966 (foto: doelengeheugen.nl)
Vlnr: Oprichter Centrale Discotheek Rob Maas, directeur Margreet Teunissen, geluidsrestaurateur Tim-de Wolf en projectmanager Igmar Vroomen