logo

Vergeten bombardement 1943

Op 31 maart 2023 is het precies 80 jaar geleden dat geallieerde bommen op delen van Rotterdam-West, Schiedam, Hoogvliet, Pernis en Heijplaat neerkwamen. Bij dit bombardement zijn in Rotterdam en Schiedam honderden dodelijke slachtoffers en vele gewonden gevallen. In de volksmond wordt dit ook het ‘Vergeten Bombardement’ genoemd.

Onderzoek door Stichting Voorouder en de samenstellers van het boek “Target Rotterdam” naar de slachtoffers van het ‘Vergeten Bombardement’ op Rotterdam e.o. van 31 maart 1943 levert al 453 (mogelijke) slachtoffers op en geeft nieuwe inzichten.

Na afronding van het namenproject, samen met het Stadsarchief Rotterdam, van de slachtoffers die in mei 1940 in Rotterdam zijn gevallen bij het grote bombardement en de voorafgaande oorlogshandelingen, heeft Stichting Voorouder de wens uitgesproken om ook de lijst met slachtoffers van het geallieerde bombardement op Rotterdam e.o. van 31 maart 1943 zo compleet mogelijk te maken.

Hiervoor is contact opgenomen met vele nabestaanden en heeft een intensief bronnenonderzoek plaatsgevonden. Dit heeft diverse nieuwe inzichten en verhalen opgeleverd. Zo bestaat nu bijvoorbeeld een goed overzicht van de adressen (woningen en bedrijven) waar de meeste slachtoffers zijn gevallen en wat de beroepen en bezigheden van veel slachtoffers waren.

Door de jaren heen hebben er verschillende onderzoeken plaatsgevonden. Op de gedenkplaat bij het monument in Park 1943 uit 1993 wordt het aantal van 326 dodelijke slachtoffers genoemd. Later onderzoek wijst op een getal van rond de 400 doden. Dit aantal is nu verder naar boven bijgesteld. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal nog hoger.

Zo zijn op Begraafplaats Crooswijk in vak GG meer dan 137 slachtoffers van het bombardement van 31 maart 1943 begraven. Van 116 personen kon de identiteit niet worden vastgesteld daar hun lichamen veelal verkoold waren of slechts één of enkele lichaamsdelen zijn teruggevonden.

De voorlopige lijst met toelichting is te vinden op: Namen ‘Vergeten Bombardement’

Aanpak onderzoek

Om de lijst met slachtoffers zo compleet mogelijk te maken worden verschillende bronnen onderzocht en met elkaar vergeleken. Denk aan overlijdensakten, overlijdensverklaringen van schouwartsen, geboorteakten, gezinskaarten, overlijdensadvertenties, krantenartikelen, de lijst met locaties waar de bommen zijn gevallen, politierapporten van direct na het bombardement, registers van verschillende begraafplaatsen en de verhalen en gegevens die nabestaanden aanleveren.

Hulp gevraagd

Voor de komende 80-jarige herdenking is het voornemen om de lijst met namen zo compleet mogelijk te maken. Heeft u meer gegevens over de genoemde personen, aanvullingen, eventuele correcties, verhalen, en/of beschikt u over fotomateriaal van de slachtoffers, stuur dan een mail naar info@voorouder.nl