menu

Van het bestuur

Op donderdag 18 april is de jaarlijks algemene ledenvergadering voorafgaand aan het Roterodamum Café. Tijdens deze vergadering wordt het jaarverslag 2018 en de begroting 2019 gepresenteerd aan belangstellende leden. Er wordt teruggekeken en vooruitgeblikt naar de toekomstplannen die zijn gestart na de ALV van 2018. U bent van harte welkom op de ALV 2019. De locatie wordt bekend gemaakt in de Nieuwsbrief van 12 april. Op deze ALV krijgt wordt aan de winnaar van de ledenraadpleging het beloofde boek uitgereikt.

Lees verder