logo

Van het bestuur

In 2020 zal het vieren van 75 jaar Vrijheid en Bevrijding ook voor het Historisch Genootschap Roterodamum een belangwekkend thema zijn. Zo is er tijdens het Roterodamum Café op 19 maart een voordracht over het Philips Kommando in Kamp Vught . En in de Kroniek van mei wordt uitgebreid stilgestaan bij meerdere verhalen over de periode tijdens en vlak na 5 mei 1945 in Rotterdam en omgeving. Vanzelfsprekend is Roterodamum ook betrokken bij de Open Monumentendag in september. En in de Maand van de Geschiedenis (oktober) zal zeker een Roterodamum Café worden georganiseerd rond het vastgestelde thema Oost/West.