logo

Roterodamum steunt behoud Recreatieoord Hoek van Holland

Roterodamum heeft de brief ondertekend die op 10 april is gestuurd aan het college van B&W en de gemeenteraad van Rotterdam over het behoud van het Recreatieoord Hoek van Holland.

Met de brief willen de ondertekenaars vanuit hun expertise op het gebied van cultuurhistorie en bebouwde omgeving, benadrukken dat zij Recreatieoord Hoek van Holland beschouwen als belangrijk cultureel historisch erfgoed en onlosmakelijk verbonden met de stad Rotterdam. Ze pleiten voor behoud en bescherming ervan en zouden het betreuren als er onzorgvuldig mee wordt omgesprongen.

Recreatieoord Hoek van Holland is een van de oudste vakantieparken van Nederland. De gemeente Rotterdam opende het in 1923 eigenhandig met het doel een gezonde recreatieplek voor Rotterdamse gezinnen te faciliteren. Het begon als provisorisch tentenkamp en groeide onder leiding van de stad uit tot een omvangrijke houten kampeerstad in de duinen met een geheel eigen Rotterdamse identiteit.

Update 28 juli: de laatste stand van zaken is een advies aan de gemeente Rotterdam: behoud Recreatieoord Hoek van Holland. Lees hierover meer in De Erfgoedstem