menu

De Petrus’ Bandenkerk in Overschie

Enige weken terug heeft Historisch Genootschap Roterodamum een brief naar het Bisdom Rotterdam verstuurd (met een afschrift aan de gemeenteraad) waarin de zorgen worden uitgesproken over de monumentale Waterstaatskerk Petrus’ Banden  aan de Delftweg Overschie. De voorgenomen verkoop van deze kerk en pastorie heeft HG Roterodamum doen besluiten extra te wijzen op het waardevolle ensemble van pastorie, kerk en interieur en het belang dit als één geheel te behouden.

Dit ook in het licht van de samenwerkingsovereenkomst met provincies, gemeenten, monumentfinanciers, kerkeigenaren en erfgoedorganisaties die Minister Van Engelshoven op 10 november heeft ondertekend. Deze overeenkomst markeert de start van een nieuwe fase waarin partijen diverse acties ondernemen en waarvoor de minister 13,5 miljoen euro beschikbaar stelt. Ook de gemeente Rotterdam is hier actief bij betrokken en heeft zich als een van de zes pilotgemeenten gemeld.

Afgelopen weekeinde stond in het AD – Rotterdams Dagblad een uitgebreid artikel over verdwijnende kerken in Overschie met daarin ook een heldere toelichting van Anneke de Gouw van de Monumentencommissie van HG Roterodamum over het bijzondere belang van bijvoorbeeld de Petrus’ Banden hierin.

Artikel AD Rotterdams Dagblad; Kerk verdwijnt uit Overschie

Artikel AD Rotterdams Dagblad; Kerk verdwijnt uit Overschie

 

 

Lees verder