logo

Ontwerp Razzia Monument Rotterdam gepresenteerd

Burgerinitiatief Razzia Monument Rotterdam zet zich in voor een monument voor alle slachtoffers van de grote razzia in Rotterdam en Schiedam op 10 en 11 november 1944. Het artistieke ontwerp is op 10 november 2021 onthuld door Burgemeester Aboutaleb tijdens de jaarlijkse razzia-herdenking in Stadion Feyenoord. 

Beeldend kunstenaar Anne Wenzel ontwierp het monument dat geplaatst wordt in het plantsoen naast het “Van Ommerenhaventje” aan het begin van de Parkkade te Rotterdam. Het is de bedoeling dat het monument tijdens de herdenking in november 2022 kan worden onthuld.

Samen met het programma Beeldende Kunst en Openbare Ruimte (BKOR) van Centrum Beeldende Kunst Rotterdam (CBK) heeft de stichting Razzia Monument Rotterdam uit een lange lijst, uiteindelijk het ontwerp gekozen van de Rotterdamse kunstenaar Anne Wenzel. De komende tijd zal de stichting de fondsenwerving voor de realisatie van het monument voortzetten bij bedrijven, (culturele) instellingen en particulieren.

Beeldend kunstenaar en artistiek ontwerp

Voorzitter René Versluis van de Stichting Razzia Monument Rotterdam: “Het indrukwekkende aan dit ontwerp is dat de tragiek van alle slachtoffers treffend gestalte krijgt. Zowel degenen die worden afgevoerd als de achterblijvers worden verbeeld in twee keramische figuren. Een staande vrouw in wit ornaat en een knielende man in donkere tinten. Langzaam om de beelden heen cirkelend wordt aan de voorkant van de lange witte jurk van de vrouw een feloranje vorm zichtbaar. Dan valt ook op dat eenzelfde oranje vorm aan de linkerzijde van de man is aangebracht. De beide figuren blijken eerder aan elkaar vast te hebben gezeten, maar zijn van elkaar losgesneden. Met deze letterlijke doorsnijding van het dubbelportret tot twee losstaande beelden weet Anne Wenzel alle emoties van scheiding, van het afgesneden zijn, pijnlijk doeltreffend te verbeelden. Tegelijkertijd blijven de twee personen, de man en de vrouw, hierdoor voor altijd verbonden. Hoe ver ze ook van elkaar gescheiden zijn.”

Razzia van ongekende omvang in Europa

Op 10 en 11 november 1944 worden 52.000 jongens en mannen tussen de 17 en 40 jaar in heel Rotterdam en Schiedam door de bezetter opgepakt en afgevoerd. Hun dierbaren moeten zij in angst, verdriet en onzekerheid achterlaten. De Duitse bezetter wil met de deportatie vermijden dat zij last kunnen krijgen van weerbare mannen bij het oprukken van de geallieerden.

In de Le Fèvre de Montignylaan worden mannen weggevoerd tijdens de razzia van Rotterdam. Foto Stadsarchief. Datering: 10-11-1944 – 11-11-1944 Collectie H.F. Grimeyer. 

De meeste gedeporteerden komen als dwangarbeider in Duitsland terecht. Contact met thuis is vrijwel onmogelijk. Maandenlang moeten zij onder vaak erbarmelijke omstandigheden zeer zwaar werk verrichten en zien te overleven. Naar schatting vinden meer dan 500 mannen de dood door ziekte, ongelukken, bombardementen of vluchtpogingen. Velen die terugkeren zijn voor het leven getekend. Hun verhalen worden nauwelijks gehoord. Traumatische en verschrikkelijke ervaringen moeten zij onderdrukken, daarvoor was tijdens de wederopbouw geen tijd. Het drama dreigde een vergeten geschiedenis te worden.

Meer informatie is te vinden op: www.razziamonument.nl