logo

Bezwaar Roterodamum tegen omgevingsvergunning Waterstaatskerk

Panorama van de H. Petrus Banden' en de pastorie.

Historisch Genootschap Roterodamum heeft op 16 november, gesteund door Museum Oud Overschie en het College van Orgeladviseurs, bezwaar aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning Delftweg 13 Waterstaatskerk Petrus’ Banden.

De historisch waardevolle Waterstaatskerk Petrus’ Banden, gewijd in 1831 en idyllisch gelegen aan de Schie, is een rijksmonument. De door Pieter Adams ontworpen kerk is niet alleen beeldbepalend voor Overschie maar de kerk heeft ook een bijzonder interieur.

Het pro-forma bezwaar richt zich tegen de door de gemeente gevoerde kleine procedure voor het aantasten en onherstelbaar beschadigen van het rijksmonumentale ensemble bestaande uit kerk en pastorie, waarbij monumentale onderdelen van het kerkgebouw en interieur zullen worden uitgenomen en afgevoerd.

Het gaat daarbij om het herplaatsen van de preekstoel, het orgel en het doopvont, het wisselen van de offerblokken, het opslaan van de tabernakeldeur, de altaartegels en relikwieën, het glas-in-lood uit het koor, het doophek en de heiligenbeelden en het slopen en afvoeren van het hoogaltaar, de zijaltaren en het celebratiealtaar.

De brief: HGR pro forma bezwaar Waterstaatskerk Petrus’ Banden