logo

Monumentenschildje voor Station Bergweg

zo 11 september 2022

Het bestuur van Roterodamum heeft op zondag 11 september het monumentenschildje toegekend aan de herbestemming van Station Bergweg. Het besluit werd enkele jaren geleden genomen, maar de fysieke uitreiking van de plaquette en de oorkonde werd uitgesteld tot 2022.

De herbestemming en renovatie van de oude halteplaats en het latere station kende een bijzondere voorgeschiedenis. Het station is ontworpen door architect Sybold van Ravesteyn en vormde de basis voor de renovatie.

Architecten Rogier Janssen en Alex Jager namen het initiatief voor het transformatieplan, waarbij in het ontwerp de gevels werden open gewerkt met nieuwe puien. Samen met enkele interne aanpassingen resulteert de zichtbare bogenstructuur in een goed beleefbaar ruimtelijk geheel.  Bureau Polderman was verantwoordelijk voor de restauratie. Het project werd in 2015 afgerond. In 2016 volgde de nominatie voor de Rotterdamse Architectuurprijs. Roterodamum sloot daarop aan met de voordracht voor een schildje.

De herbestemming van Station Bergweg is exemplarisch voor de lange weg die herbestemmingsprojecten doorlopen. Sinds 2015 is er een Italiaans restaurant gevestigd en is het pand – net als het station vroeger – druk bezocht.

Organisatorisch was de herontwikkeling van het station bijzonder lastig, omdat het vroeg aan de basis lag van het omvangrijke project Hofbogen, waarbij de aansturing als een estafetteloop van eigenaren verliep.

Roterodamum feliciteerde op 11 september de huidige eigenaar van de Hofbogen, Dudok Real Estate met de bijzonder geslaagde vroege restauratie van Station Bergweg, waarmee het grotere project is gestart. De gebiedsontwikkeling rond de Hofbogen is een goed voorbeeld van de vliegwielfunctie die van goed herbestemd monumentaal vastgoed uitgaat.

De vroege inspiratie en visie van architecten Jager/Janssen heeft de basis gelegd voor een uitzonderlijk groot en omvangrijk project, waarvoor in de beste traditie van de stad, Rotterdam niet is teruggeschrokken.