logo

Heijplaat rijksbeschermd stadsgezicht

Rob Bogaerts, Kranen boven de huizen van Heijplaat, Nationaal Archief CC0

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft op 23 mei 2018 een groot deel van Heijplaat aangewezen als het negende, door het Rijk beschermde stadsgezicht van Rotterdam. Met de aanwijzing van Heijplaat wordt het aanwijzingsprogramma van stads- en dorpsgezichten uit de periode 1850-1940 afgerond.

Roterodamum feliciteert Heijplaat met status van beschermd stadsgezicht. Voor de stad Rotterdam weer een belangrijke mijlpaal in het behoud van haar erfgoed.

Meer informatie via de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.