logo

Gedenksteen van Van Citters

De commissie voor straatnamen en gedenktekens heeft onlangs positief geadviseerd over de plannen voor plaatsing van de gedenksteen van Van Citters in de Piet Heynstraat. De oude gedenksteen van de laatste burgemeester van Delfshaven, jonkheer F. van Citters stond verankerd in de muur van het familiehuis van de nazaten van deze burgemeester. Het huis ging in de verkoop en de familie heeft de steen geschonken aan de Stichting Genootschap Historisch Delfs Haven

De laatste burgemeester van de stad Delfshaven

Jonkheer Frédéric van Citters was de laatste burgemeester van Delfshaven als zelfstandige stad, met een grondgebied dat vanaf de Mathenesse- en Bospolder en doorliep tot aan de Westersingel en de Beukelsdijk.

Zijn stad lag hem na aan het hart. Bij de annexatie in 1885 hield hij, tijdens de overdracht van zijn ambt aan de Rotterdamse burgemeester Sjoerd Anne Meinesz, een lange en bewogen redevoering. Daarbij sprak hij de vurige wens uit dat Rotterdam haar nieuwe stadskwartier niet als stiefkind zou beschouwen, maar als troetelkind.

Ter gelegenheid van zijn 45e verjaardag op 23 juni 1884 werd hem in de laatste jaren van zijn burgemeesterschap een marmeren gedenksteen aangeboden. Het was een blijk van waardering voor zijn inzet ten behoeve van de totstandkoming van de Delfshavense drinkwaterleiding.

Op de website van Genootschap Historisch Delfs Haven leest u alles over hoe dit monument een nieuw leven krijgt.