logo

Excursie Scheepvaartkwartier

wo 25 september 2019

Op woensdag 25 september vindt de Roterodamum halve dag excursie plaats in het Scheepvaartkwartier

De commissie Geschiedenis en Kunst van de zeer actieve Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier (BOS) zal ons meer vertellen over deze bijzondere wijk aan de Maas. We beginnen de middag met een inleidende lezing over twee onderwerpen die de commissieleden hebben onderzocht nl. de Duitse aanwezigheid tijdens de oorlogsjaren en de beeldende kunst in de wijk. Na de lezing volgt een wandeling door de wijk die zal eindigen bij café Dudok in het Park.

We verzamelen om 12.45 voor het Belasting en Douane Museum aan de Parklaan.

De kosten voor deze excursie bedragen € 7,50 per persoon incl. kop koffie of thee. Introducés zijn welkom. Inschrijving vindt plaats door overmaking van dit bedrag op postrekeningnummer NL07 INGB 0000077300 t.n.v. Historisch Genootschap Roterodamum, Rotterdam o.v.v. excursie BOS. Uw overmaking dient voor 20 september binnen te zijn. Er is plaats voor 45 personen. Als u door overboeking niet mee kunt, krijgt u daarvan tijdig bericht.