logo

Brede steun gemeenteraad Rotterdam: Gevelsteen De Bijenkorf terug naar het stadshart!

Uitslag stemming gemeenteraad over terugkeer Gevelsteen Bijenkorf

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in zijn allerlaatste vergadering van de raadsperiode 2014 – 2018 in een eensgezinde stemming haar ondersteuning uitgesproken voor het terughalen van de oude gevelsteen van De Bijenkorf naar Rotterdam.

In de afgelopen dagen is door een aantal partijen gewerkt aan een motie die het college opdraagt haar medewerking te verleden aan het geven van een plek op de gerenoveerde Coolsingel. En tot die inpassing een tijdelijke plek in het stadshart aan te wijzen waar deze  gevelsteen voor het publiek goed zichtbaar is.

Met deze motie is een zeer belangrijke stap gezet om deze herinnering aan de oude Bijenkorf van Dudok van  maar liefst 6×2 meter en ruim 23 ton terug te halen naar Rotterdam. Een lang gekoesterde wens van vele personen en actiegroepen waar in de afgelopen maanden HG Roterodamum, Adriaan Geuze en De Bijenkorf ook nauw bij betrokken is geweest.  En waar HG Roterodamum zich de komende periode hard voor zal inzetten om dit te realiseren.

Persbericht HG Roterodamum: Gevelsteen Dudok (Oude Bijenkorf)