logo

Algemene Ledenvergadering

vr 30 augustus 2024

De Algemene Ledenvergadering van Roterodamum wordt gehouden op vrijdag 30 augustus in het Stadsarchief, Hofdijk 651. Je bent van harte welkom.

De inloop is vanaf 15.30, aanvang 16.00 uur.

Programma:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 15 juni 2023
 4. Ingekomen stukken/ mededelingen
 5. Jaarverslag 2023 – secretaris
 6. Jaarstukken
 7. Financieel verslag 2023 – penningmeester
 8. Verslag kascommissie over de jaarstukken 2023
 9. Goedkeuring jaarrekening 2023 en begroting 2024/2025
 10. Benoeming kascommissie voor het boekjaar 2025
 11. Bijenkorfsteen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting