logo

Essay Roterodamum nummer 5

Lessen van Vreewijk is het vijfde Essay Roterodamum. Tegen de achtergrond van haar familiegeschiedenis schetst Sanneke van Hassel (Rotterdam, 1971), een warm en realistisch beeld van tuindorp Vreewijk Рvan idee tot werkelijkheid.