logo

Voortbestaan Orgelzolders onzeker

Binnenkort beslist de rechtbank Rotterdam of de verkoop van de Breepleinkerk in Feijenoord moet worden teruggedraaid. De uitspraak is van levensbelang voor het behoud van de Orgelzolders in die kerk.

Roterodamum heeft het behoud van de Orgelzolders in de Breepleinkerk al jarenlang gesteund en zal die steun desgevraagd nogmaals bevestigen.

Om de Orgelzolders te redden, is er op petities.nl een actie gestart.

In de Breepleinkerk hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog drie Joodse echtparen ondergedoken gezeten. Er is tijdens de drie jaar durende onderduik zelfs een baby geboren. De dominee en de koster en hun gezinnen hebben al die jaren voor de onderduikers gezorgd. Allen hebben de oorlog overleefd.

De eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid, heeft het gebouw in zijn geheel verkocht aan de Levend Woord Gemeente. Tegen die verkoop hebben twee stichtingen ─ Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam en Vrienden van de Breepleinkerk ─ plus tientallen gemeenteleden bezwaar gemaakt, omdat er geen voorzieningen zijn getroffen voor het voortbestaan van de Orgelzolders of voor de Vrienden van de Breepleinkerk. Dit ondanks herhaalde toezeggingen dat dit wél zou gebeuren. Met de nieuwe eigenaar van de kerk, de Levend Woord Gemeente, heeft er evenmin substantieel overleg plaatsgevonden over het gebruik van de ruimtes en de toegankelijkheid van de zolders. Daarom is het nu onzeker of de stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam de rondleidingen kan blijven aanbieden en of de zolders in de toekomst nog wel te bezoeken zijn. Dat zal met name duizenden schoolkinderen treffen, want de Orgelzolders zijn een favoriet doel voor aanschouwelijk onderwijs.

Oplossing voorhanden

Maar een oplossing, die al ruim vier jaar op de plank ligt, kan uitkomst bieden. Stadsherstel heeft zich in 2017 bereid verklaard om de kerk in haar geheel te kopen en het omvangrijke achterstallig onderhoud voor haar rekening te nemen. De genoemde stichtingen hebben een plan opgesteld waarbij aan alle partijen tegemoet wordt gekomen. De Levend Woord Gemeente kan de kerk voor haar diensten blijven huren, en de Vrienden van de Breepleinkerk kunnen hun zangdiensten en concerten voortzetten, onder meer de tweewekelijkse Zingen maakt blij-dienst op zondagmiddag. Deze wordt al sinds 1993 georganiseerd en trekt veel bezoekers ook van buiten Rotterdam.

Van groot belang is dat de stichting Schuilplaats Orgelzolders in dit plan de restauratie van de onderduikverblijven kan uitvoeren. Daardoor worden de zolders niet alleen beter en veiliger toegankelijk voor bezoekers, maar ze krijgen ook de status van een professioneel opgezet en geëxploiteerd museum met bezoekerscentrum. Diverse fondsen hebben inmiddels toegezegd de noodzakelijke werkzaamheden financieel mogelijk te maken.

Burgemeester Aboutaleb heeft de Orgelzolders keer op keer ‘het Achterhuis van Rotterdam’ genoemd, eraan toevoegend dat dit wonderlijke verhaal van moed, vertrouwen en tolerantie aan nieuwe generaties moet worden doorverteld.

Het woord is nu aan de rechtbank.

Op de website www.orgelzolders.nl zijn de details te lezen van het verhaal over de onderduikers in de Breepleinkerk en hun helpers.