logo

TIPS – Vrijdag 27 september Lezing Jan Brokken over zijn boek ‘De rechtvaardigen’.

Jan Brokken - De Rechtvaardigen

Inloop tussen 19.00 en 19.30 uur, Hillegondakerk
19.30: bezoek graf
Begraafplaats Hillegersberg,
Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam

20.00: lezing Jan Brokken in Hillegondakerk
afsluiting met hapje en drankje en signeren boeken
Hillegondakerk Kerkstraat 43, 3054 NB Rotterdam
Informatie & reserveren de toegang is gratis, zie voorts
www.begraafplaatshillegersberg.nl

Een bijzondere bijeenkomst op vrijdag 27 september in Rotterdam-Hillegersberg. Sinds het verschijnen van De rechtvaardigen bezoeken dagelijks lezers het graf van Jan Zwartendijk in Rotterdam-Hillegersberg. Foto’s op de website van de begraafplaats laten zien dat alleen al in de maand april vele steentjes op het graf zijn gelegd – de lezers van het boek begrijpen debetekenis. Het leek de Begraafplaats Hillegersberg daarom een goed idee om een echte hommage aan de Rotterdamse oorlogsheld te brengen. Op vrijdagavond 27 september zal een bezoek aan het graf van Jan Zwartendijk worden gebracht en zal een korte toelichting over de geschiedenis van de begraafplaats en het keldergraf van de familie Zwartendijk worden gegeven. Aansluitend zal Jan Brokken in de aangrenzende Hillegondakerk een lezing geven over de ontstaansgeschiedenis van zijn boek Voor wie de geschiedenis nog niet kent: aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte de Nederlandse consul in Kaunas (Litouwen) een manier om duizenden Joodse vluchtelingen het leven te redden: hij schreef voor hen een visum uit voor Curaçao. Daarmee reisden ze met de Trans Siberië Express naar Japan, van waaruit ze zich over de hele wereld
verspreidden – vrijwel allen overleefden de oorlog.
(Bericht uit ‘Dagblad 010’)