logo

TIPS – Boek over Rotterdamse kooplieden Plate

Boek over Rotterdamse kooplieden, reders en bestuurders

door Len de Klerk

Precies honderdvijftig jaar geleden werd de 24-jarige Antoine Plate (1802-1927)  tot directeur van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (NASM). Zijn vader Frédéric had in 1850 al eens geprobeerd om een lijndienst op New York op te zetten, maar liep vast in het behoudende investeringsklimaat.

De kooplieden Plate maakten deel uit van de kleine groep vernieuwers die de industriële revolutie droeg, initiatieven nam voor nieuwe bedrijven en sociale en culturele instellingen. Behalve koopman en corporate men met commissariaten waren Frédéric en Antoine Plate ook public men, actieve liberale politici in de gemeenteraad, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Antoine als Tweede Kamerlid. 

Het boek van Len de Klerk beschrijft hun activiteiten op het snijvlak van macro- en micro-economische ontwikkelingen, schaalvergroting, bewaking van de vrijhandelsgedachte en versterking van de economisch-geografische positie van Rotterdam in West-Europa door aanleg van de Nieuwe Waterweg, havens en spoorwegverbindingen.

Met andere vernieuwers richtten vader en zoon Plate bedrijven en sociale en culturele instellingen op. Ze omarmden de vrijhandelsgedachte en versterkten de economisch-geografische positie van Rotterdam door de aanleg van havens en spoorlijnen.

Het boek verschijnt in november 2019 en wordt uitgegeven door Uitgeverij Verloren.