logo

Nieuwe vormgeving website Roterodamum

Op 16 januari is tijdens het Roterodamum Café in het theater van Boekhandel Donner de nieuw vormgegeven website van het Historisch Genootschap Roterodamum gelanceerd.

Je kunt op deze site kennismaken met het genootschap, de geschiedenis van Rotterdam, de activiteiten die georganiseerd worden en veel ander nieuws. Ook zijn alle gedigitaliseerde publicaties van de Stichting Historische Publicaties Roterodamum nu online te vinden.

We horen graag wat je er van vindt! Tips en aanvullingen zijn altijd welkom.

Naast de website hebben ook het magazine en de digitale nieuwsbrief een make-over gekregen. Roterodamum wil met deze vernieuwing zoveel mogelijk Rotterdammers bereiken met interesse voor de geschiedenis van hun stad. Bovendien heeft het genootschap de ambitie om ook een jonger publiek te bereiken met haar activiteiten en publicaties. Richting het 75-jarig jubileum, dat zal plaatsvinden in 2022, wordt een aantal evenementen speciaal voor deze groep georganiseerd en uiteindelijk zal het jubileumjaar gevuld worden met een breed scala aan interessante lezingen en andere activiteiten.

Historisch Genootschap Roterodamum vindt het belangrijk de geschiedenis van de stad levend te houden. Wat er in het verleden is gebeurd in Rotterdam is bepalend voor hoe de stad er nu uitziet en hoe het er in de toekomst aan toegaat.