logo

Monumentenschildje voor behoud geveltekst pand Zeeman

Op maandag 22 november heeft Roterodamum het Monumentenschildje uitgereikt aan eigenaar Duijnstede Beheer en huurder Zeeman van de twee winkelpanden aan de Noordmolenstraat.

In januari 2020 is de oorspronkelijke geveltekst van manufacturenhandel Het Wonder bij een verbouwing ontdekt en later dat jaar op kosten van de gemeente Rotterdam gerestaureerd.
Roterodamum heeft bij de ontdekking de monumentenstatus aangevraagd en waardeert de inspanningen van alle betrokken partijen met de plaatsing van een plaquette en oorkonde.

Het komt zelden voor dat sporen van het dagelijks leven van joodse inwoners uit de crisis- en oorlogsjaren worden aangetroffen. De textielwinkel is na de oorlog door een ver familielid voortgezet.

De onthulling van het schildje vond plaats na plaatsing van de stolpersteine voor de panden 66 en 86.

Roterodamum reikt deze onderscheiding uit sinds 1988 als blijk van waardering voor de inspanning om het monumentale verleden levend te houden.