logo

Maand van de Geschiedenis

za 1 oktober 2022

Op 1 oktober is de Maand van de Geschiedenis van start gegaan. Honderden musea, bibliotheken, boekhandels en culturele instellingen organiseren talloze activiteiten rondom het jaarthema ‘Wat een ramp’.

In ieder mensenleven komen ze voor: rampen. Van een naaste die overlijdt tot een dorp dat wegspoelt. Van geen dak boven je hoofd hebben tot een economie die instort. Van persoonlijke rampen tot catastrofes die de samenleving ontwrichten. Een ramp kent vele verschijningsvormen.

Hoe gaan we om met tegenspoed? De beknopte beschrijving van het Rampjaar 1672 zal sommigen nog altijd helder voor de geest staan: het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. 350 jaar na het Rampjaar brengt de Maand van de Geschiedenis in oktober 2022 allerhande rampen en hun gevolgen voor het voetlicht. Wat komt er naast reddingswerkers, de media en het ramptoerisme allemaal kijken bij een crisis? Hoe gaat men ten langen leste over tot de orde van de dag, met de herinneringen aan de rampzalige gebeurtenissen in het hoofd? En welke lessen kunnen we achteraf trekken?

Ook in onze regio zijn allerlei activiteiten te bezoeken: theatervoorstellingen, wandelingen en meer.

Op 17 oktober laat Beatrice de Graaf in een theatercollege in het Oude Luxor in Rotterdam zien hoe eerdere samenlevingen grote problemen overwonnen. Juist in tijden waarin alles redeloos, radeloos en reddeloos lijkt, ontstaan nieuwe ideeën en baanbrekende innovaties.

En de Experience in Museum Rotterdam “‘40 – ’45 NU” bijvoorbeeld zet je midden in het Rotterdam van mei 1940 met persoonlijke verhalen, indringende beelden en overdonderend geluid. Hoe voelt het als je leven in één klap overhoop wordt gegooid en je vertrouwde omgeving in stukken ligt?

In Het Mariniersmuseum kun je in de tentoonstelling Meidagen 1940 als bezoeker de aanloop ervaren naar het bombardement vanuit het oogpunt van de mariniers. Door middel van een interactieve maquette, ondersteund door beeldmateriaal en dagboekfragmenten, wordt per dag de strijd van de mariniers in de stad uitgelegd. Daarbij maakt een digitaal panorama de nasleep van het bombardement op Rotterdam zichtbaar.

Kijk voor de complete agenda op: maandvandegeschiedenis.nl