logo

Leestip – Rotterdam in wederopbouw

In december is de 3e druk van het boek ‘Rotterdam in de wederopbouw’ verschenen. Anne Jongstra en Arie van der Schoor hebben uit de collecties van het Stadsarchief Rotterdam voornamelijk onbekend fotomateriaal geselecteerd dat het dagelijks leven in de stad tijdens de wederopbouw in beeld brengt.

Na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog werkt Rotterdam bijna vijfentwintig jaar hard aan herstel van de stad. In die periode, ruwweg van 1945 tot 1970, verrijzen een grootstedelijk centrum en moderne woonwijken. De meeste aandacht vraagt echter de economische kurk waarop Rotterdam drijft: de havens en fabrieksinstallaties, die geleidelijk steeds verder buiten de stad komen te liggen.

Maar tijden veranderen en aan het einde van de wederopbouwperiode ontstaat onvrede over de leefomstandigheden in de oude stadswijken, over milieuverontreiniging en andere overlast. In dit dynamische decor zoeken de Rotterdammers hun weg.

Aan de hand van chronologisch opgezette thema’s rond het grotestadsleven zijn bijzondere foto’s samengebracht en van begeleidende teksten voorzien. Beeld en woord samen geven een indruk van de periode die Rotterdam heeft gemaakt tot wat het nu is.

Uitgeverij W-Books, 24,95, ISBN 978 94 625 8107 4