logo

Leestip – Honderd Rotterdamse jeugdboeken 1900 – 1965

Op de website van het Stadsarchief Rotterdam is het boek Honderd Rotterdamse Jeugdboeken 1900 – 1965 in te zien en te downloaden. De Werkgroep Rotterdamse Kinderboeken bespreekt in deze uitgave 100 kinderboeken van schrijvers als Chris van Abkoude, Wim van Helden en een groot aantal anderen. De romans spelen zich geheel of gedeeltelijk in Rotterdam af en zijn uitgekomen in de jaren tussen 1900 en 1965. Per kinderboek zijn een samenvatting, de locatiegegevens en een persoonlijke noot van samenstellers toegevoegd.

WeRK, de Werkgroep Rotterdamse Kinderboeken doet in deze publicatie verslag van een onderzoek dat zij uitvoerden naar ‘Rotterdamse’ jeugdliteratuur in de periode 1900-1965. Boeken dus die geheel of gedeeltelijk in Rotterdam spelen. De werkgroep heeft 100 titels gevonden die aan het genoemde criterium beantwoorden. Er staan ook enkele boeken op de lijst te plaatsen die niet echt jeugdboeken zijn, maar die wel een indringend beeld geven van hoe het was om als kind op te groeien in het vooroorlogse Rotterdam. Het gaat daarbij onder meer om Droevig Kinderleven van Chr. van Abkoude, Boefje van M.J. Brusse, Kris uit de Nachtbuurt van P. Kruisman, Polletje Piekhaar van Willem van Iependaal, de Merijntje Gijzen-cyclus delen 4, 5 en 8 van A.M. de Jong en de boeken van Piet Begeer. Allemaal gaan ze over de impact van sociale wantoestanden op kinderen, vanuit neutrale, katholieke, protestantse en socialistische hoek belicht.

Een feest der herkenning of juist een fascinerende kennismaking?