logo

Jagershuis Hoek van Holland aangewezen als gemeentelijk monument

Het Jagershuis, Badweg - Hoek van Holland

Het  college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft op 21 april 2020 besloten om het militair ensemble ‘Nordmole’ gelegen in het Voorduin te Hoek van Holland aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde, de gaafheid en herkenbaarheid en de stedenbouwkundige ensemblewaarden. Het Jagerhuis is onderdeel van dit militair ensemble.

Het Historisch Genootschap Roterodamum heeft het verzoek om het bunkerlandschap het Voorduin in Hoek van Holland aan te wijzen als gemeentelijk monument in maart 2019 ingediend samen met erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap.

Het huidige restaurant het Jagershuis heeft naar de mening van de erfgoedorganisaties grote waarde als militair erfgoed. Het is in 1942 door de Duitse bezetter gebouwd als ‘Wehrmachtsheim’, eetlokaal voor soldaten, en maakt onderdeel uit van het militaire complex van de Atlantikwall. Het vormt daarmee een onlosmakelijk deel van een stelsel oorlogsbouwwerken dat van groot belang is voor de Nederlandse geschiedenis.

Het bakstenen pand heeft een eigen karakter, dat afwijkt van de grotere betonnen militaire bouwwerken in Hoek van Holland. Het is gebouwd in een functioneel-militaire sobere stijl die kenmerkend is voor militaire bouwwerken. Naast het gebouw ligt nog een origineel betonnen waterbassin.

Heemschut, Roterodamum en het Cuypersgenootschap zijn zeer verheugd dat het gebouw als bijzonder onderdeel van de Atlantikwall behouden blijft.